imag-caz-14
  • 1 Days left to achieve target

Și la bine și la rău

Ion și Adela

Ion nu se poate ridica din pat dar Adela îl îngrijește cum poate la cei șaizeciși șapte de ani ai ei.

Au trecut multe toamne de când paralizia soțului a îngreunat căminul lor dar Adela nu este descurajată. Ei au fost și au rămas împreună și la bine și la rău.

Familia Jesus Market ușurează din greutățile acestei familii contribuind cu un coș de cumpărături lunare.

Fie ca bunul Dumnezeu să înmulțească efortul vostru al tuturor.

Primește invitația de a fi parte din familia Jesus Market! Fii astăzi mâna care, dăruind, adună cu Dumnezeu!

”Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Darul Lui nespus de mare!” 2 Corinteni 9:15